Collective nouns

Collective noun is a name for a group of things or beings that are the same type which we look at as a group under one common name (branches, leaves), although we consider them to be a group of one type or singular, grammatically we treat them as plural nouns. Example, Lišće is a singular noun of all leaves, and in plural we will say listovi.

Zbirna imenica je ime za skup istovrsnih bića ili predmeta koji se uzimaju kao cjelina (granje, perad, lišće), znače množinu, ali su u gramatičkom obliku za jedninu. Na primjer, lišće je imenica u jednini zato što se to mnoštvo uzima kao cjelina. Množina imenice list glasi listovi. Kod određivanja roda zbirne imenice stavljamo ih u nominativ jednine i određujemo rod prema nastavku (braća -> ž. r.). Gradivne imenice označavaju tvari ili materiju. Uvijek se upotrebljavaju u jednini.                             Međutim, ako gradivne imenice znače različite vrste neke tvari ili materije, onda se upotrebljavaju u množini(kemijske solicrna brašna, …). 

Here are collective nouns in Bosnian:

  • Djeca / Children
  • Braća / Brothers
  • Cvijeće/ Flowers
  • Čeljad / Other word for children
  • Drveće / Trees
  • Lišće/ Leaves
  • Unučad / Grandchildren