Ne idite u trgovinu nedjeljom da naše mame budu s nama

Image result for ne idite u trgovinu nedjeljom da nase mame budu sa nama

Prava radnika u Bosni i Hercegovini uveliko se krše, što je jedan od glavnih razloga zbog čega sve veći broj građana napušta ovu zemlju i odlazi u Evropsku uniju, gdje su bolje plaćeni i manje opterećeni.

Rad nedjeljom i praznicima, male plaće i slaba zaštita radnika, posebno ženske populacije, bili su glavni motiv Adnana Habibije vijećnika u Gradskom vijeću Bihaća, koji je podnio inicijativu za donošenje nove odluke o radnom vremenu trgovačkih centara i ugostiteljskih objekata na području grada Bihaća.

Njegova inicijativa naišla je na odobravanje velikog broja vijećnika. “S obzirom da poznajem neke osobe koje rade u trgovačkim centrima i često smo u kontaktu, tokom razgovora s njima primjetio sam da oni rade za male plaće, radnička prava su na veoma niskim granama u privatnom sektoru, posebno u oblasti trgovine, radnička prava se nikako ne poštuju, a uslovi rada su katastrofalni. U Bihacu se radi i za Dan nezavisnosti i za Dan državnosti. I tako sam došao na ideju da podnesem inicijativu kako bi na taj način pokušali nešto uraditi za običnog čovjeka koji je totalno zanemaren u cijeloj toj priči“, objašnjava vijećnik Habibija.

Prema riječima Davora Župe predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Bihaća, inicijativa tretira dva problema – s jedne strane vlasnike trgovačkih lanaca koji teže da ostvare što veći profit i s druge strane radnike koji žele da imaju vremena za svoje porodice. Osim toga, postoji i problem sa vlasnicima kafića koji u ljetnom periodu vide šansu za zaradu.

“Neke firme rade petkom, a ne rade nedjeljom i one su to same dogovorile sa svojim radnicima. Smatram da subota i nedjelja trebaju biti neradni dani. Kada ta incijativa dođe na Vijeće podržat ću je kako bi se usvojila odluka o neradnim danima, kako bi i ti ljudi jednom u sedmici bili sa porodicama. To je nešto što je nužno i potrebno, jer u tom privatnom sektoru radi se prekovremeno, posebno u slučajevima kada nemaju dovoljno radnika, kaže Zulić.

Vijećnica Ilda Alibegović mišljenja je da podrška radnicima u ostvarenju njihovih prava, uopće ne bi trebala biti predmetom diskusije. „Ova inicijativa je dokaz da se upornim pritiscima ponekad može utjecati na nadležnost Gradskog vijeća. Poštivanje državnih praznika ne bi trebalo uopšte da bude tema oko koje se raspravlja, a prava radnika ne bi trebala biti ignorisana. Zadovoljan radnik će dati bolju uslugu. A institucija porodice neće biti narušena jer u neprekidnim radnim danima kad će roditelji odvojiti barem jedan kvalitetan dan za svoju djecu?“, pita Alibegović.

Forum mladih Bihać pokrenuo je i kampanju pod sloganom “Ne idite u trgovinu nedjeljom da naše mame budu sa nama koja je vrlo dobro prihvaćena od strane javnosti. “Imamo u planu da održimo jedan okrugli stol, gdje ćemo pozvati sve zaninteresovane za ovaj problem. Poslodavci po zakonu radnicima moraju dati jedan slobodan dan u sedmici. Ali, da bi žena bila slobodna ona mora 36 sati biti slobodna kako bi sklopila taj jedan dan. Djeca su slobodna vikendom a njihove majke na poslu, a kada su djeca u školi njihove majke su kod kuće. Porodica je osnovna ćelija društva, bez nje nema ni društva. I ovo što ljudi odlaze u druge zemlje nije uvijek do plata, nekad je to i do uslova rada i prava koja im se ne daju. Zbog toga mislim da će ova incijativa dobiti podršku na vijeću”, kaže vijećnik Habibija.


Vocabulary from the text:

Prava radnikaWorker’s rights
KršitiTo violate
Napuštati (imp), Napustiti (p)To leave
TeretBurden
ZaštitaProtection
Radno vrijemeWork time (hours)
UgostiteljstvoCatering
ZaraditiTo earn
ZanemaritiTo neglect
UslugaService